De juiste personenvennootschap kiezen met advies van de notaris

Welke rechtsvorm u voor uw onderneming kiest, bepaalt de mate van aansprakelijkheid. We bespreken hier 3 vennootschapsvormen waarbij u privé aansprakelijk bent. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken en deze schriftelijk vast te laten leggen. Notaris Wessel adviseert u over welk personenvennootschap het beste bij uw onderneming past. Zodra de rechtsvorm is bepaald en met alle betrokken partijen afspraken zijn gemaakt, helpen wij u met het opstellen van de notariële akte of het contract.

De maatschap

Dit is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen (maten). Ieder brengt arbeid, geld of goederen in, met als uiteindelijk doel financieel voordeel te behalen. Artsen, advocaten, notarissen en accountants vormen met beroepsgenoten vaak een maatschap. Ook in de agrarische sector is dit een veelvoorkomende rechtsvorm.


De onderlinge verplichtingen van de maten zijn vastgelegd in een maatschapscontract. De wettelijke regeling voor de maatschap is beperkt. Het is daarom belangrijk om de juridische vastlegging van onderlinge afspraken nauwgezet in een notarieel contract te laten opnemen. Notaris Wessel in regio Groningen helpt u hier uiteraard bij.

De vennootschap onder firma (VOF)

Dit is een openbare maatschap met een minimum aan wettelijke regels en procedures. Het vennootschapscontract tussen de oprichters vormt de basis. Ook al is een notariële akte niet vereist, het is wel verstandig om in gesprek te gaan met een notaris over de 

persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten. Eventuele schulden van een VOF worden op de vennoten zelf verhaald. Het faillissement van de VOF brengt dus automatisch het faillissement van de vennoten met zich mee. Laat u goed informeren door onze notaris en zorg dat alle afspraken met de vennoten helder zijn geformuleerd en schriftelijk zijn vastgelegd.

De commanditaire vennootschap

Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de VOF, maar heeft 2 categorieën vennoten: de beherende vennoten en de stille vennoten, ook wel geldschieters genoemd. Deze financiers hebben in tegenstelling tot de beherende vennoten een beperkte aansprakelijkheid. De commanditaire vennoot ontvangt geen rente op het door hem ingelegde geld, maar deelt als vennoot in de winst. 

Eventueel verlies beperkt zich tot het ingebrachte kapitaal.

Afspraken over bijvoorbeeld de wijze van winstverdeling worden tussen de vennoten in de commanditaire vennootschap vastgelegd in het vennootschapscontract. Ook hierbij adviseren we u om u goed te laten voorlichten door een notaris. Neem contact op met ons voor meer informatie over vennootschappen of andere rechtsvormen.

Overzicht van alle rechtsvormen

De KVK heeft een duidelijk overzicht gemaakt van alle rechtsvormen in Nederland die we graag met u delen. In dit schema ziet u onder meer in welke rechtsvormen u persoonlijk aansprakelijk bent, of een notarieel contract wenselijk is en met welke belastingen u te maken heeft.

Bekijk het overzicht rechtsvormen