Geld schenken en belasting besparen – de notaris geeft advies

Schenkingen en belasting zijn nauw met elkaar verbonden. Door te schenken aan een toekomstig erfgenaam vermindert de omvang van de uiteindelijke erfenis. Dit kan veel belasting schelen. U kunt ook aan een goed doel schenken. Dit bedrag is vaak aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wat het meest voordelig is, verschilt natuurlijk per situatie. Onze notarissen in Eelde-Paterswolde geeft geven u hierover graag advies.

Verschillende soorten schenkingen

Er zijn verschillende manieren om te schenken: op papier, in geld of in goederen.

Schenking op papier
Om te besparen op de erfbelasting is het mogelijk om uw kinderen een schenking op papier te doen. De Belastingdienst accepteert deze schenkingsvorm als u in een akte vastlegt dat u een bepaald bedrag verschuldigd bent aan uw kinderen, hierover rente betaalt en de schuld pas op te eisen is na uw overlijden. U dient bij deze schenkingsvorm ook daadwerkelijk jaarlijks rente te betalen.

Schenking in geld of in goederen
Het is ook mogelijk om een schenking te doen in geld of in goederen. Denk aan een huis, effecten, aandelen in uw bv, kunst en antiek. Kwijtschelding van schulden, bijvoorbeeld geleend geld aan uw kind, is ook een schenking. Door goederen te schenken die in de toekomst waarschijnlijk veel meer geld waard zijn, kunt u veel belasting besparen. Bedenk wel dat u met het schenken van goederen te maken kunt krijgen met bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en inkomstenbelasting.

Meer informatie over schenken
De Belastingdienst stelt bepaalde voorwaarden aan schenkingen. Wij vertellen u hier graag meer over en geven u advies op basis van uw persoonlijke situatie.

Belasting besparen met vermogensoverdracht

Hoe groter uw erfenis, hoe meer belasting uw erfgenamen moeten betalen. Er zijn manieren om dit te voorkomen, zonder uw totale vermogen al te erg aan te tasten. U krijgt te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. Vragen als “moeten wij onze huwelijkse voorwaarden wijzigen” en “is het verstandig om al tijdens ons leven vermogen over te dragen” komen ook aan de orde. Om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen van zoveel mogelijk belastingvoordeel profiteren, is het belangrijk dat alle regelingen naadloos op elkaar aansluiten. Bij ons notariskantoor in Eelde-Paterswolde stellen we samen met u een plan op om dit te realiseren.

Nalaten met of onder testament

Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van het erfrecht. De wet voorziet er in dat de langstlevende echtgenoot verzorgd achterblijft. De kinderen krijgen slechts een vordering in geld die ze pas kunnen opeisen als de langstlevende ouder ook is overleden. 

Zonder testament bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Daar zijn standaardregels voor. Met een testament kunt u daarvan afwijken. Samenwoners zijn bijvoorbeeld niet automatisch elkaars erfgenamen. Het is daarom belangrijk dat u een testament opstelt, zodat u zelf kunt bepalen wat er met uw erfenis gebeurt. Notaris Wessel helpt u bij het opstellen van een testament.