De notaris begeleidt bij scheidingen na samenwonen of trouwen

U gaat uit elkaar. Een vaak pijnlijke situatie voor u, uw families en eventuele kinderen in het gezin. Het is in elk geval, maar zeker als u kinderen hebt, belangrijk om op een zo goed mogelijke manier uw wegen te scheiden. Of u nu getrouwd of ‘slechts’ samenwonend bent, het maken van onderlinge afspraken geeft helderheid voor de nieuwe situatie. Het biedt ook een vorm van rust voor alle betrokken partijen. Laat de gemaakte afspraken vastleggen in een convenant of notariële akte. Bij Notaris Wessel helpen we u bij het opstellen.

Uit elkaar na samenwonen

Gaat u uit elkaar, laat gemaakte afspraken goed vastleggen in bijvoorbeeld een convenant. In het convenant regelt u onder meer wie welk deel van de spullen krijgt. Hebt u samen een huis, dan kunt u dat verkopen of een van u neemt het over. U kunt de afspraken vastleggen in een scheidingsconvenant. Dit is vergelijkbaar met het scheidingsconvenant bij de beëindiging van een huwelijk.

Zijn afspraken over partneralimentatie en pensioen niet in een samenlevingscontract geregeld? Dan zijn deze bij het uit elkaar gaan ook niet nodig. Als u onderling een convenant opstelt, bent u daarna afhankelijk van de bereidheid van uw ex-partner om de afspraken na te komen. Bijvoorbeeld bij wanbetaling kunt u niet zomaar een deurwaarder op hem of haar afsturen, maar moet u meestal een langdurige en kostbare procedure bij de rechter voeren. Laat u het convenant opnemen in een notariële akte, dan kunt u de naleving zonder tussenkomst van de rechter afdwingen.

Notaris Wessel in Eelde-Paterswolde, vlakbij Groningen, regelt met u het opstellen van een scheidingsconvenant.

Maak een afspraak bij de notaris

Echtscheiding zonder langdurig proces

Tegenwoordig kiezen steeds meer scheidende echtparen voor de mogelijkheid van scheiden in onderling overleg. Dat scheelt veel frustratie en geld. Scheiden in onderling overleg is geschikt als u de scheiding zakelijk en redelijk ten opzichte van elkaar wilt afwikkelen. Dit heeft veel voordelen. Door belangrijke zaken zelf te regelen, voorkomt u dat de rechter u iets oplegt waar u niet achter staat. U houdt zich zo bezig met de oplossing in plaats van het conflict, wat ook beter is voor uw kinderen. Zij zullen merken dat u probeert zonder ruzie alles goed te regelen.

Neem direct contact op

Ons notariskantoor in regio Groningen heeft al vele echtscheidingen begeleid. Tijdens dit proces helpen wij u bij:
 het opstellen van het scheidingsconvenant
 het opstellen van het ouderschapsplan
 het uitvoeren van uw huwelijkse voorwaarden
 de verdeling van de spullen
 de toedeling of overdracht van het huis
 de aanpassing van de hypotheek en uw testament


Maak een afspraak bij ons en voorkom zo een langdurig scheidingsproces.

Ouderschapsplan

Hebt u minderjarige kinderen, dan is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Daarin regelt u de verdeling van zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen van u en uw partner. De wet gaat uit van gelijkwaardige verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de ouders. Zijn u en uw partner niet getrouwd, maar heeft vader de kinderen erkend, dan heeft hij even veel rechten als de moeder.

Ouderschapsplan opstellen bij de notaris