Typisch Notaris Wessel:

  • Gericht op resultaat

  • Duidelijke tarieven

  • Toegespitst advies

  • Professioneel en empathisch

Onder toezicht van Notaris Wessel

Een verstandelijke beperking, een psychiatrische ziekte of een verslaving kunnen redenen zijn dat een volwassene niet (volledig) in staat is om voor zichzelf te zorgen. Iemand komt dan onder toezicht te staan van een persoon die voor hem de zaken gaat regelen. Notaris Wessel kan de rol van bewindvoerder of curator vervullen.

Bewind

Bent u zelf niet (meer) in staat om uw geldzaken goed te regelen, dan kan het verstandig zijn om een bewindvoerder aan te stellen. De bewindvoerder regelt de financiële zaken. Deze wordt door de kantonrechter aangesteld. Dit kan op eigen verzoek zijn, maar ook van uw partner, familie of de officier van justitie. Als uw vermogen onder bewind is gesteld, heeft u nog wel iets hierover te zeggen en bepaalt u voor veel handelingen samen met de bewindvoerder of deze gedaan mogen worden. 

Bij Notaris Wessel kunnen we de rol van bewindvoerder op ons nemen. We helpen u dan met het regelen van uw geldzaken. Bijvoorbeeld met de belastingaangifte en betalingen aan schuldeisers.

Neem contact op voor meer informatie

Curatele 

Curatele gaat veel verder dan bewindvoering. Het is een beslissing die de rechter neemt als iemand handelingsonbekwaam is. Als u onder curatele wordt gesteld, kunt en mag u over bijna niets meer zelf beslissen. Wilt u iets kopen, huren of lenen, dan heeft u toestemming nodig van de curator. Wij kunnen door de rechter aangesteld worden als curator. Wij beschermen dan uw persoonlijke en financiële belangen. Zonder toestemming van de curator mag u geen rechtshandelingen verrichten. 


Meer weten over curatele en de rol die wij hierin vervullen?


Neem contact op