Schenkingsvrijstelling eigen woning verandert per 2019

De mogelijkheid om schenkingen die vóór 2010 zijn gedaan tot een bepaald bedrag aan te vullen om te profiteren van de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, komt per 1 januari 2019 gedeeltelijk te vervallen. Dat is de laatste stap uit het Belastingplan 2016 waarin dit is vastgelegd. Het gaat om de verhoogde vrijstelling, boven op de jaarlijkse gebruikelijke vrijstelling van (in 2018) € 5.363.

De mogelijkheid om schenkingen die vóór 2010 zijn gedaan tot een bepaald bedrag aan te vullen om te profiteren van de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, komt per 1 januari 2019 gedeeltelijk te vervallen. Dat is de laatste stap uit het Belastingplan 2016 waarin dit is vastgelegd. Het gaat om de verhoogde vrijstelling, boven op de jaarlijkse gebruikelijke vrijstelling van (in 2018) € 5.363.


Ouders mogen elk jaar belastingvrij een bedrag aan hun kinderen schenken. Voor 2018 is dat maximaal € 5.363. De vrijstelling kan eenmalig een keer worden verhoogd als de schenking bestemd is voor kinderen van 18 tot 40 jaar: Dan mag (in 2018) maximaal € 25.731 belastingvrij worden geschonken. Die vrijstelling kan nog verder worden verhoogd tot maximaal € 53.602 als het kind er een studie van betaalt. Het kan nog verder stijgen, tot maximaal € 100.800, als de schenking voor de eigen woning wordt gebruikt.

Als de ontvanger geen eigen kind is, mag de schenker aan elke willekeurige persoon (in 2018) € 2.147 belastingvrij schenken. Als het gaat om een ontvanger tussen 18 en 40 jaar, mag ook in deze gevallen eenmalig maximaal € 100.800 worden geschonken als het geld wordt besteed aan de eigen woning.

Als schenkers al voor 2010 gebruik hebben gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling, dan kan in 2018 alsnog een bedrag tot € 47.198 belastingvrij worden geschonken. Daar gelden wel voorwaarden bij:
· U heeft in 2015 een schenking met een beroep op de verhoogde vrijstelling van maximaal € 25.322 gedaan; of
· U heeft in 2015 een schenking van maximaal € 27.432 voor de eigen woning gedaan; of
· U heeft in 2016 een schenking met een beroep op de verhoogde vrijstelling van maximaal € 25.449 gedaan; of
· U heeft in 2016 een schenking van maximaal € 27.570 voor de eigen woning gedaan.
Als er tussen 2010 en 2014 al gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, dan kunt u de vrijstelling niet opnieuw krijgen.

Alles wordt anders
Vanaf 1 januari 2019 kunt u nog steeds schenkingen van voor 2010 aanvullen, maar dan nog tot een bedrag van € 27.871 belastingvrij. Dit bedrag is gebaseerd op de indexering 2018 en zal nog worden aangepast. Wilt u daarvoor in aanmerking komen, kan dat alleen als u van 2010 tot en met 2016 geen schenkingen met een beroep op verhoogde vrijstelling heeft gedaan. Heeft u dat wel, komt u niet opnieuw in aanmerking.

De wijzigingen die op 1 januari 2019 ingaan, zijn voor u alleen van belang als u vóór 2010 al gebruik heeft gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling en nog aanvullend wilt schenken.

Wilt u meer weten over schenkingen en schenkingsvrijstellingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

0
Feed

Schrijf een reactie