Objectieve maatstaven bepalen uitleg erfdienstbaarheid

Het komt vaak genoeg voor dat een erfdienstbaarheid verschillend wordt uitgelegd. Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al bent u niet zelf de eigenaar. De eigenaar van dat stuk grond moet u dan toegang geven tot dat stuk gron in overeenstemming met het gebruik zoals dat in de notariële akte is vermeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overpad.

Het komt vaak genoeg voor dat een erfdienstbaarheid verschillend wordt uitgelegd. Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al bent u niet zelf de eigenaar. De eigenaar van dat stuk grond moet u dan toegang geven tot dat stuk gron in overeenstemming met het gebruik zoals dat in de notariële akte is vermeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overpad.


Het gaat er bij erfdienstbaarheden vooral om wat de oorspronkelijke partijen hebben bedoeld ermee te bereiken. Die bedoelingen worden afgeleid uit de redactie er van en uitgelegd naar objectieve maatstaven zoals die uit de hele akte blijken.
De rechtbank Den Haag behandelde deze zomer een geschil hierover. Dat ging om de koop van een perceel met kantoorgebouwen waar wooncomplexen van worden gemaakt. De omgevingsvergunning was al afgegeven. De gemeente “ligt dwars” door aan de koper geen uitweg vanaf het perceel toe te staan. De eerder gevestigde erfdienstbaarheid blijkt inmiddels te zijn vervallen. Gesteund door eerdere op dit vlak relevante uitspraak van de Hoge Raad wijst de rechter op verzoek van de koper wel een noodweg aan, zodat koper de openbare weg kan bereiken en het complex kan exploiteren.
Het belang van de koper om de openbare weg te bereiken weegt volgens de rechter zwaarder dan dat van de eigenaar van het stuk grond.

Het advies aan eigenaren van een zogenaamd dienend erf (dat het gebruik door een derde moet toestaan) is om mee te werken aan vestiging of wijziging van een erfdienstbaarheid. Alleen op die manier kan hij of zij voorwaarden aan de erfdienstbaarheid stellen en overeenkome, zodat dat in de notariële akte kan worden vastgelegd.

Wilt u meer weten over erfdienstbaarheden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

0
Feed

Schrijf een reactie