Hoofdweg 153 & Postbus 49
9765 ZG Paterswolde
T: 050 309 56 38
F: 050 309 43 18
E: info@notariswessel.nl
U bevindt zich hier: Home
<

Privacyverklaring mr. N.H. Wessel, notaris

Deze verklaring geeft informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Wij vragen uw persoonsgegevens op en verwerken deze op basis van één dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

a. de uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

b. een gerechtvaardigd belang;

c. uw toestemming;

d. het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht. In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij alleen doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is.

Op onze website staat een contactformulier. In dit formulier vragen wij om uw naam, emailadres, woonplaats en telefoonnummer. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend wanneer u dit formulier invult en gebruiken deze gegevens om contact op te nemen naar aanleiding van uw bericht.

De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is (bv. het Kadaster of de Belastingdienst) of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen, zoals de Wet op het Notarisambt en de archiefwet zijn hierop van toepassing.

Wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt heeft u op grond van de AVG een aantal rechten. U heeft het recht ons (bij voorkeur schriftelijk) te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, bezwaar, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Klachten omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook indienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl